Ismerj meg Minket!

Bejelentkezés:30/428 2055, Balázs Katalin
 

A Cédrus, mint ember-fa horoszkóp


Kiválóan tud minden élethelyzethez alkalmazkodni. Magabiztos, zárkózott, olykor viszont türelmetlenül mások befolyásolására törekszik. Öntudatossága olykor arrogánsnak hat. Elszántan, bátran járja saját útját. A függetlenség és szabadság mindenekfölött való számára. Olyan hivatásra van szüksége, melyben örömét leli. Ha megtalálta, nagy kedvvel és szorgalommal végzi munkáját. Ez leginkább akkor kedvére való, ha alkotó, művészi jellegű. A rutint gyűlöli. Fiatal korában egyik kaland a másikat követi. Mivel ritkán elégedett, sokat válogat. Szinte egész életében a nagy, az egyetlen szerelemre, vár. Nagy érzelmi mélységek ennek ellenére nem jellemzik. Aki együtt él vele, hosszú pórázra kell, hogy engedje. Toleránsnak kell lennie, s a féltékenységet nem szabad ismernie. Ért ahhoz, hogy ápolt, jól öltözött és csinos legyen. Életét ésszerűen tervezi családi kötelezettségeit nagy felelősséggel teljesíti. Partnere energiájából, optimizmusából mindig profitál. Fantáziája kiváló.


Isten úgy teremtette a cédrust, mint a világegyetem energiáinak gyűjtő tárházát... Az emberből, szerelmes és szeretettel átitatott lelkéből ugyanis sugárzás árad. E sugárzás a fölötte álló égitestektől visszavetve a másodperc töredéke alatt visszatér, újra eléri a Földet és minden élőnek életet ad... A Nap, mint az égitestek egyike, e sugárzás nem teljes spektrumát veri vissza... A világegyetembe az emberből csak a fényes sugárzás jut ki. S onnan a Földre úgyszintén csakis jótékony sugárzás érkezik vissza... Ha viszont az emberben túl tengenek a rossz érzések, kisugárzása sötét színeket ölt.  A sötét kisugárzás pedig nem tud fölemelkedni, ezért a Föld belsejébe hatol. A mélységből visszaverődik, formát ölt és visszatér a felszínre. Ilyen formák a tűzhányók kitörései, a földrengések, a háborúk... A fekete kisugárzás visszaverődésének magasabb megnyilvánulása az emberre gyakorolt közvetlen hatás, a benne lévő gonosz érzések növelése...

Egy cédrus ötszázötven évig él. Tűlevélkéinek milliói állandóan, éjjel-nappal antennaként veszik és gyűjtik magukba a fényes energiát, annak teljes spektrumát. Amíg él, az égbolton a cédrus fölött az összes égitest átvonul. Ezek visszaverik hozzá a fényes energiát. Sőt, a cédrus egyetlen parányi részecskéjében - az ember számára jótékony formában - több energia van jelen, mint a Földön az összes ember alkotta energetikai berendezésben együttvéve.


A cédrus az emberből kiáradó energiát a világűrön keresztül fogadja magába, védi azt, és amikor szükség van rá, átadja. Átadja, amikor a világűrben, vagyis az emberben s mindabban, ami a Földön él és nő, nincs belőle elég... Rendkívül ritkán, ám mégis akadnak olyan cédrusok is, melyek az összegyűjtött energiát ugyan fogadják, ám nem adják azt vissza. Ötszáz év eltelte után zengeni kezdenek. Így, lágy haranghoz hasonló hangon jelzik az embereknek, tudtukra adják, hogy készek az áldozathozatalra, vágják ki őket, hogy az általuk összegyűjtött energia fölhasználásra kerüljön a Földön. Harang hangján zengve-bongva szól a cédrus az emberhez, kéri őt. Három évig kéri... Zeng szakadatlanul, ha élő ember nem érinti meg. Majd három év múltán a cédrus elveszíti lehetőségét, hogy visszaadja az embernek a világűrből felhalmozott energiát. Ekkor ezt az energiát saját magában kezdi elégetni. Ez a kínokkal járó égési-haldoklási folyamat huszonhét évig tart...


 
Vissza
/\

Bejelentkezés: +3630 428 2055
ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS

*